Šťastie praje pripraveným.
Všetko je v ľuďoch a o ľuďoch, preto si ľudia zaslúžia maximálnu pozornosť!
Úspech komerčných spoločností nezávisí od exelentnej stratégie, ale od excelentnej exekúcie stratégie.
Nie je možné robiť efektívne obchodné rozhodnutia bez dostatku správnych, relevantných informácií.

O Nás Pre úspech v práci nie je dôležité, ako dlho to robíš, ale ako to robíš!

 • Sme Vaším potenciálnym partnerom pre budovanie úspešnej profesionálnej kariéry v oblasti predaja, na pozícii obchodného zástupcu, supervízora, prípadne Area Sales Managera.

 • Sme špecialisti na komplexný rozvojový program - "Program pre obchodných zástupcov od A po Z"
  (5 - dňový Sales Camp zameraný na systém práce a ďalšie tréningy na rozvoj potrebných zručností)
  Nevadí, že nemáte žiadnu prax, či skúsenosti z oblasti predaja. Stačí, ak máte chuť, odhodlanie a srdce pre predaj.
  S nadšením Vám odovzdáme naše dlhoročné skúsenosti z exekúcie v predaji, naučíme Vás priamo v teréne, kam ísť, čo robiť a ako zvíťaziť.

 • Sme potenciálnym partnerom pre Vašu obchodnú spoločnosť v oblasti projektového managementu, optimalizácie komerčnej stratégie a route to market, v oblasti sales excellence execution, vzdelávania a rozvoja predajného tímu.

Skúsenosti

Sme dlhoroční praktici v oblasti predajnej exekúcie, ktorí začali pracovnú kariéru na pozícii obchodných zástupcov a prešli mnohými ďalšími pozíciami v oblasti exekúcie predaja, jeho manažovania a strategického rozvoja.

Individuálny prístup

Popri exekutíve nás vždy zaujímal profesionálny rozvoj ľudí a čo najlepšie využitie individuálneho potenciálu každého jednotlivca. Stali sme sa Master Trénermi, so zameraním na koučing a koučing pri práci a lektormi, ktorí pracujú s ľuďmi priamo v reálnom prostredí - v teréne.

Nadšenie

Odovzdávať naše skúsenosti nie je pre nás iba práca, ale predovšetkým záľuba.

Členovia nášho tímu sa pohybujú vo "veľkom" biznise od roku 1995. Počas tejto doby prešli mnohými obchodnými pozíciami v nadnárodných spoločnostiach od obchodných zástupcov až po vrcholové manažérske pozície. Riadením množstva úspešných celoslovenských i zahraničných projektov prispeli k ich expanzii a zároveň získavali cenné skúsenosti. Nadobudnuté skúsenosti naplno využili pri zavedení a manažovaní merania štandardov kvality práce obchodného tímu a neskôr v trénerskej činnosti veľkej nadnárodnej spoločnosti. Stali sa "Master trénermi" spoločnosti Heineken Slovensko. Od roku 2009 sa tejto činnosti venujú aj externe a v roku 2014 sa rozhodli venovať tejto činnosti ako svojej hlavnej aktivite.
"Sales Development Group" je aktívnou súčasťou spoločnosti "Ing. Vladimír Kukuvka - Agentúra Delfín" so sídlom v Košiciach.

Naše Služby Šťastie praje pripraveným.

 • Úspech obchodných spoločností nezávisí len od excelentnej stratégie, ale hlavne od jej excelentnej exekúcie v teréne.

 • Naše aktivity vychádzajú z dlhoročných praktických skúseností v predajnej exekutíve v oblasti rozvoja a vedenia ľudí na Slovensku i v zahraničí.

 • Kľúčovým momentom v našej činnosti je prakticizmus. Sme prioritne orientovaní na praktický tréning v teréne, na odovzdanie tzv. "best practice", na riešenie prípadových štúdií (business case).

Naše služby členíme do 3 rôznych skupín:

Školenia a Tréningy

Komerčné Poradenstvo
a Projektový Manažment

EFEKTÍVNY PROJEKT MANAGEMENT

2 dňový tréning
tréning o efektívnom projektovom manažmente s praktickou simuláciou riešenia projektov

CHANNEL SALES & DISTRIBUTION PROJECT

6-9 mesačný projekt
od analýzy trhu, cez optimálnu tvorbu stratégie predajných kanálov, až po optimalizáciu
Route to Market

SALES EXCELLENCE
EXECUTION PROJECT

3 mesačný projekt
projekt s implementáciu 7 základných krokov vedúcich k excellent execution na predajnom mieste, zahrňujúci všetky potrebné súvisiace tréningy predajného tímu

KOMERČNÝ AUDIT

1 mesačný projekt

projekt pre obchodné spoločnosti, zameraný na:

- definovanie efektívnych exekučných štandardov
- tvorbu a implementáciu systému merania a hodnotenia kvality exekúcie na predajnom mieste
- tvorbu systémového reportingu a prípravu corrective action plánov

RETAIL AUDIT

1 mesačný projekt

projekt pre retailové spoločnosti, zameraný na:

- definovanie efektívnych štandardov maloobchodných prevádzok
- tvorbu a implementáciu systému merania a hodnotenia napĺňania štandardov na prevázdkach
- tvorbu systémového reportingu a prípravu corrective action plánov

Recruitment

Pripravujeme pre Vás.

Naše referencie:Staň sa Obchodný zástupca Čokoľvek sa učíš, učíš sa pre seba.

 • Od marca 2015 začíname organizovať 5 dňové Tréningové Sales Campy pre obchodných zástupcov, na území celého Slovenska. Bližšie informácie, odpovede na Vaše otázky a možnosť prihlásiť máte na kontaktných telefónnych číslach a mailových adresách uvedených v kontaktoch.

 • Teraz výnimočná cena tréningu, len 290 EUR / účastník
 • (možné zľavy pre samoplatcov a skupiny)

 • Termíny a miesto realizácie je možné dohodnúť individuálne.
 • POZOR - uchádzačom evidovaným na úrade práce možnosť preplatenia.

 • Vhodné i pre obchodné spoločnosti ktoré:
  - chcú otestovať skupinu kandidátov na pozíciu obchodného zástupcu a rozhodnúť sa pre najlepšie riešenie
  - nemajú dostatočné vlastné kapacity na komplexnú prípravu a tréning svojich obchodných zástupcov.

  náš inzerát  link
  popis tréningu  osnovy

Kontaktné Informácie

Sme tu pre Vás! Kto sa pýta, dozvie sa ešte viac. Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte Nás

Objednávka školenia